(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 12/10/2012, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Post Optima RESTART 2

Elk jaar een nieuwe start 

Geïnteresseerd?

Post Optima INVEST gekoppeld aan het fonds Post Optima RESTART 2- Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via een depot bij BNP Paribas Fortis.

We weten als geen ander dat de evolutie van het economische klimaat moeilijk te voorspellen is. Daarom raden wij u aan om te wapenen tegen de gevolgen van eventuele crisissen. Met Post Optima RESTART 2 is uw nettokapitaal 100% beschermd op de vervaldag. En dankzij het mechanisme van de Post Optima RESTART 2 bent u er zeker van dat u tot op zekere hoogte kunt profiteren van de beursstijgingen, terwijl de impact van de dalingen tot op zekere hoogte beperkt blijft.

Sterke punten:

  • Meerwaarde gelinkt aan de EURO STOXX 50-index
  • Meerwaarde op de vervaldag die kan oplopen van 5% tot 52% wat neerkomt op een actuarieel nettorendement van 0,36% tot 5,06%
  • Nettokapitaal  100% beschermd op de vervaldag
  • Geen roerende voorheffing op de einddatum

Kenmerken:

  • Individuele levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23) van AG Insurance
  • Looptijd 8 jaar en 1 maand (vervaldag 30/11/2020)
  • Inschrijven mogelijk vanaf 1.000€

Post Optima RESTART 2 in detail:

De jaarlijkse observatie:
Elk jaar wordt de evolutie van de Euro Stoxx 50-index* berekend ten opzichte van het voorgaande jaar. De jaarlijkse observatie is gelijk aan de evolutie van de index, waarbij een stijging beperkt blijft tot 6,50% en een daling tot 10%.

De meerwaarde op de vervaldag:
De meerwaarde is gelijk aan de som van de 8 jaarlijkse observaties met een minimum van 5%. Ze kan dus oplopen van 5% tot 52%, wat neerkomt op een actuarieel nettorendement van 0,36% tot 5,06%**.

* Meer info: zie rubriek ‘Fonds' in de Financiële infofiche Levensverzekeringen.
** Meerwaarde op vervaldag uitgedrukt in een percentage van de nettopremie. Het actuariële nettorendement houdt rekening met de instapkosten maar niet met de taks.

Wat maakt het mechanisme van Post Optima RESTART 2 zo interessant?
Het is geen geheim dat de huidige situatie van de economie onzeker is en dat haar evolutie op lange termijn moeilijk te voorspellen valt. Daarom is het noodzakelijk om zich te wapenen tegen de gevolgen van eventuele crisissen. Zowel wat het belegde kapitaal als wat de impact op de meerwaarde betreft. Met Post Optima RESTART 2 is uw nettokapitaal* op de vervaldag 100% beschermd. En dankzij het mechanisme kunt u tot op een bepaald niveau profiteren van de beursstijgingen, terwijl de impact van de dalingen beperkt blijft. Elk jaar is een nieuwe start om van een mogelijke indexstijging te profiteren.

Elk jaar is een nieuwe start?
Het mechanisme van deze belegging bouwt jaar na jaar aan uw meerwaarde. Elk jaar opnieuw krijgt u de kans om te profiteren van de evolutie van de index. Dat kan gaan tot 6,50%! En mocht de index een bepaald jaar minder presteren, dan blijft de daling beperkt tot -10% voor dat jaar. De evolutie van de index wordt immers niet ten opzichte van zijn startwaarde berekend, maar ten opzichte van het voorgaande jaar.

Heeft Post Optima RESTART nog andere troeven?
Ja. Op de vervaldag betaalt u geen roerende voorheffing** en u kunt de begunstigde bij overlijden vóór de vervaldag vrij kiezen.


*Op de vervaldag wordt de nettopremie (d.w.z. de gestorte premie exclusief taks en instapkosten) 100% beschermd behoudens faling van BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) bij wie het totaal van de nettopremies werd belegd. Rating van Fortis Bank NV: A2 (stable outlook) bij Moody's, AA- (negative outlook) bij Standard & Poor's en A (stable outlook) bij Fitch.
**Overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/09/2012 en onder voorbehoud van latere aanpassingen. Meer info: zie rubriek ‘Fiscaliteit' in de Financiële infofiche Levensverzekeringen.
 

Nuttige info en diensten:

Financiële infofiche Levensverzekeringen
Beheersreglement
Kennisfiche

 

 

Beleggersprofiel

 

Type investering: individuele levensverzekering van Tak 23.
Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849).

 

Afdrukken

 Naar Post Optima INVEST