(U bent niet aangemeld)

Wat maakt het mechanisme van Post Optima RESTART zo interessant?
Het is geen geheim dat de huidige situatie van de economie onzeker is en dat haar evolutie op lange termijn moeilijk te voorspellen valt. Daarom is het noodzakelijk om zich in te dekken tegen de gevolgen van eventuele crisissen. Zowel wat het belegde kapitaal als wat de impact op de meerwaarde betreft. Met Post Optima RESTART is uw nettokapitaal* op de vervaldag 100% beschermd. En dankzij het mechanisme kunt u tot op een bepaald niveau profiteren van de beursstijgingen, terwijl de impact van de dalingen beperkt blijft. Elk jaar is een nieuwe start om van een mogelijke indexstijging te profiteren.

Elk jaar is een nieuwe start?
Het mechanisme van deze belegging bouwt jaar na jaar aan uw meerwaarde. Elk jaar opnieuw krijgt u de kans om te profiteren van de evolutie van de index. Dat kan gaan tot 10%! En mocht de index een bepaald jaar minder presteren, dan blijft de daling beperkt tot -10% voor dat jaar. De evolutie van de index wordt immers niet ten opzichte van zijn startwaarde berekend, maar ten opzichte van het voorgaande jaar.

Heeft Post Optima RESTART nog andere troeven?
Ja. Op de vervaldag betaalt u geen roerende voorheffing** en u kunt de begunstigde bij overlijden vóór de vervaldag vrij kiezen.


*Op de vervaldag wordt de nettopremie (d.w.z. de gestorte premie exclusief taksen en instapkosten) 100% beschermd behoudens faling van BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV). Rating van Fortis Bank NV: A1 (negative outlook, under review for downgrade) bij Moody's, AA- (negative outlook) bij Standard & Poor's en A (stable outlook) bij Fitch. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn voor rekening van de verzekeringsnemer.
**Overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/07/2012 en onder voorbehoud van latere aanpassingen. Meer info: zie rubriek ‘Fiscaliteit' in de Financiële infofiche Levensverzekeringen.