(U bent niet aangemeld)

De jaarlijkse observatie:
Elk jaar wordt de evolutie van de Euro Stoxx Select Dividend 30-index* berekend ten opzichte van het voorgaande jaar.
De jaarlijkse observatie is tot op zekere hoogte gelijk aan de evolutie van de index, waarbij zowel een stijging als een daling beide beperkt blijven tot 10%.

De meerwaarde op de vervaldag:
De meerwaarde is gelijk aan de som van de 8 jaarlijkse observaties met een minimum van 5%. Ze kan dus oplopen van 5% tot 80%, wat neerkomt op een nettorendement op jaarbasis van 0,36% tot 7,28%**.

* Meer info: zie rubriek ‘Fonds' in de Financiële infofiche Levensverzekeringen.
** Meerwaarde op vervaldag uitgedrukt in een percentage van de nettopremie. Het nettorendement op jaarbasis houdt rekening met de instapkosten maar niet met de belasting.