(U bent niet aangemeld)

Waarom is investeren in Post Optima LEVEL interessant?
Omdat uw opbrengst met deze beleggingsverzekering enkel kan stijgen, zonder te kunnen dalen. Dat komt door het ingenieuze kliksysteem. Dat laat u niet alleen van de beursstijgingen profiteren terwijl de dalingen u bespaard blijven, maar maakt ook een automatische minimumklik mogelijk.

Wat is er zo voordelig aan dat kliksysteem?
Eerst en vooral kan de jaarlijkse klik nooit negatief zijn en is hij definitief verworven2. Presteert de aandelenkorf een bepaald jaar wat minder, dan heeft dat geen invloed op de kliks van de voorgaande jaren. Een goede prestatie daarentegen kan de kliks van de volgende jaren beïnvloeden. Bedraagt de klik 1, 2, 3, 4 of 5%, dan kunt u de volgende jaren immers op een minimumklik van respectievelijk 1, 2, 3, 4 of 5% rekenen, hoe de aandelen ook evolueren. En dat is zoals gezegd nog maar een minimum, want de jaarlijkse klik kan oplopen tot 12%.

8 jaar en 1 maand, is dat niet lang?
Hoe langer de looptijd, hoe meer jaren u uw voordeel kunt doen met deze investering. Elk jaar meer is immers een kans meer op een minimumklik, ook op die van 5%. En elk jaar meer is een kans meer om de jaarlijkse klik van 12% te behalen. Al die tijd hoeft u zich nergens om te bekommeren: het beheer wordt voor u gedaan. Terwijl u jaar na jaar de jaaropbrengst van uw investering kent en weet wat u op de einddatum mag verwachten.
 

1 Meer info: zie rubriek “Financiële Infofiche Levensverzekering”.
2 Op de einddatum wordt de nettopremie (d.w.z. de premie exclusief taks en instapkosten) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd van het product wordt een deel van de meerwaarde vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.