(U bent niet aangemeld)

Een jaarlijkse klik

Elk jaar wordt de waarde van de klik als volgt bepaald:

  • De evolutie van de 20 aandelen1 van de korf wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde.
  • De individuele evoluties worden afgetopt op 12%
  • De jaarlijkse klik is gelijk aan het positieve gemiddelde van de weerhouden prestaties. Hij kan oplopen tot 12% en kan niet lager zijn dan de verworven minimumklik.
  • Minimumklik: zodra de jaarlijkse klik 1%, 2%, 3%, 4% of 5% bereikt, krijgt u de volgende jaren automatisch een klik van respectievelijk minstens 1%, 2%, 3%, 4% of 5%, hoe de aandelen ook evolueren.
     

Meerwaarde:

  • De meerwaarde2 op de einddatum is gelijk aan de som van de 8 jaarlijkse kliks. Ze loopt op van 0 tot 96%1.

1 Meer info: zie rubriek “Financiële Infofiche Levensverzekering”.
2 Op de einddatum wordt de nettopremie (d.w.z. de premie exclusief taks en instapkosten) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd van het product wordt een deel van de meerwaarde vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.