(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 04/06/2011, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Post Optima LEVEL

Stijgen zonder te dalen? 

 

Van de beursstijgingen profiteren terwijl de dalingen u bespaard blijven? En bovendien uitzicht hebben op een mogelijk minimumrendement? Dat kan met Post Optima LEVEL!

Sterke punten:

  • Nettokapitaal1 100% beschermd op de einddatum
  • Tot 12% per jaar1
  • Mogelijkheid om een minimumklik van 1, 2, 3, 4 of 5% te krijgen
  • Looptijd van de investering: 8 jaar en 1 maand
  • Inschrijven mogelijk vanaf 1.000€
    

  Extra troeven:

   • De jaarlijkse klik is definitief verworven1: hij kan niet naar beneden worden bijgesteld
   • Geen roerende voorheffing op einddatum2
   • Kosteloze uitstap mogelijk vanaf het 6de jaar
   • Vrije keuze van de begunstigde: bij overlijden vóór de einddatum
     

  Post Optima LEVEL in detail:

  Een jaarlijkse klik

  Elk jaar wordt de waarde van de klik als volgt bepaald:

  • De evolutie van de 20 aandelen1 van de korf wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde.
  • De individuele evoluties worden afgetopt op 12%
  • De jaarlijkse klik is gelijk aan het positieve gemiddelde van de weerhouden prestaties. Hij kan oplopen tot 12% en kan niet lager zijn dan de verworven minimumklik.
  • Minimumklik: zodra de jaarlijkse klik 1%, 2%, 3%, 4% of 5% bereikt, krijgt u de volgende jaren automatisch een klik van respectievelijk minstens 1%, 2%, 3%, 4% of 5%, hoe de aandelen ook evolueren.
    

  Meerwaarde:

  • De meerwaarde2 op de einddatum is gelijk aan de som van de 8 jaarlijkse kliks. Ze loopt op van 0 tot 96%1.

  1 Meer info: zie rubriek “Financiële Infofiche Levensverzekering”.
  2 Op de einddatum wordt de nettopremie (d.w.z. de premie exclusief taks en instapkosten) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd van het product wordt een deel van de meerwaarde vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.

  Waarom is investeren in Post Optima LEVEL interessant?
  Omdat uw opbrengst met deze beleggingsverzekering enkel kan stijgen, zonder te kunnen dalen. Dat komt door het ingenieuze kliksysteem. Dat laat u niet alleen van de beursstijgingen profiteren terwijl de dalingen u bespaard blijven, maar maakt ook een automatische minimumklik mogelijk.

  Wat is er zo voordelig aan dat kliksysteem?
  Eerst en vooral kan de jaarlijkse klik nooit negatief zijn en is hij definitief verworven2. Presteert de aandelenkorf een bepaald jaar wat minder, dan heeft dat geen invloed op de kliks van de voorgaande jaren. Een goede prestatie daarentegen kan de kliks van de volgende jaren beïnvloeden. Bedraagt de klik 1, 2, 3, 4 of 5%, dan kunt u de volgende jaren immers op een minimumklik van respectievelijk 1, 2, 3, 4 of 5% rekenen, hoe de aandelen ook evolueren. En dat is zoals gezegd nog maar een minimum, want de jaarlijkse klik kan oplopen tot 12%.

  8 jaar en 1 maand, is dat niet lang?
  Hoe langer de looptijd, hoe meer jaren u uw voordeel kunt doen met deze investering. Elk jaar meer is immers een kans meer op een minimumklik, ook op die van 5%. En elk jaar meer is een kans meer om de jaarlijkse klik van 12% te behalen. Al die tijd hoeft u zich nergens om te bekommeren: het beheer wordt voor u gedaan. Terwijl u jaar na jaar de jaaropbrengst van uw investering kent en weet wat u op de einddatum mag verwachten.
   

  1 Meer info: zie rubriek “Financiële Infofiche Levensverzekering”.
  2 Op de einddatum wordt de nettopremie (d.w.z. de premie exclusief taks en instapkosten) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd van het product wordt een deel van de meerwaarde vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.

  Nuttige info en diensten:

  Financiële infofiche
  Beheersreglement
  Inventariswaarden
  Kennisfiche

  Beleggersprofiel

Type investering: individuele levensverzekering van Tak 23. Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849).

1 Op de einddatum wordt de nettopremie (d.w.z. de premie exclusief taks en instapkosten) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd van het product wordt een deel van de meerwaarde vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.
2 Overeenkomstig het fiscale regime van toepassing op 01/05/2011 en onder voorbehoud van latere aanpassingen.

 

Afdrukken

 Naar Post Optima INVEST