(U bent niet aangemeld)

  • Netto geïnvesteerd kapitaal 100% beschermd op einddatum3.
  • Tot 104% meerwaarde3 mogelijk op 8 jaar en 1 maand.
  • U kunt de evolutie van uw belegging op de voet volgen: elk jaar weet u wat u voor dat jaar op einddatum zult ontvangen.
  • Geen roerende voorheffing2 op einddatum.
  • Vrije keuze van de begunstigde bij overlijden vóór einddatum.
  • Inschrijven mogelijk vanaf € 1.000.