(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 19/12/2009, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Post Optima GREEN

Post Optima GREEN in de praktijtk:  

Hebt u al eens over nagedacht over een investeringsformule die een hoger potentieel rendement biedt dan klassieke beleggingen? Wat zou u denken van een eenvoudige formule waarbij uw kapitaal1 beschermd is? Dan is Post Optima GREEN misschien wel iets voor u! Een beleggingsverzekering waarvan de meerwaarde gekoppeld is aan een korf aandelen van bedrijven die actief zijn in de houtindustrie, de watersector en de alternatieve-energiesector.

Sterke punten:

  • Netto geïnvesteerd kapitaal 100% beschermd op einddatum2
  • Tot 104% meerwaarde2 mogelijk op 8 jaar en 1 maand
  • Geen roerende voorheffing3 op einddatum
  • Inschrijven mogelijk vanaf € 1.000

   

  Post Optima GREEN in detail:

  Elk jaar wordt de jaarlijkse klik als volgt bepaald

  • De individuele evolutie van de 15 aandelen4 van de korf wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde.
  • Is de evolutie positief of gelijk aan nul, dan wordt ze automatisch vervangen door 13%.
  • Een negatieve evolutie behoudt haar werkelijke waarde.
  • De jaarprestatie van de korf is gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden prestaties.
  • De jaarlijkse klik van de korf is gelijk aan de positieve jaarprestatie. Mocht de jaarlijkse prestatie negatief zijn, dan wordt de klik vastgelegd op 0%.

  Op einddatum

  • De potentiële meerwaarde is gelijk aan de som van de 8 jaarlijkse kliks. Ze kan oplopen tot 104%4.
  • Netto geïnvesteerd kapitaal 100% beschermd op einddatum3.
  • Tot 104% meerwaarde3 mogelijk op 8 jaar en 1 maand.
  • U kunt de evolutie van uw belegging op de voet volgen: elk jaar weet u wat u voor dat jaar op einddatum zult ontvangen.
  • Geen roerende voorheffing2 op einddatum.
  • Vrije keuze van de begunstigde bij overlijden vóór einddatum.
  • Inschrijven mogelijk vanaf € 1.000.

  Nuttige info en diensten:

  Financiële infofiche
  Beheersreglement
  Inventariswaarden
  Kennisfiche

   

  Beleggersprofiel

Type investering: individuele levensverzekering van Tak 23. Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849).

1 Op einddatum, exclusief kosten en taksen.
2 Op einddatum wordt de netto investering 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd kan eveneens een deel van de meerwaarde worden vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie bij een daarvoor in de Europese Unie toegelaten onderneming gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventueel falen van deze ondernemingen. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.
3 Overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/10/2009 en onder voorbehoud van latere aanpassingen.
4 Zie Financiële Infofiche Levensverzekering.

 

Afdrukken

 Naar Post Optima INVEST