(U bent niet aangemeld)

Het 1ste jaar:

  • De 1ste klik ligt vast op 6%1.
     

Vanaf het 2de jaar:

  • Om de jaarlijkse klik te bepalen, wordt elk jaar de individuele evolutie van de 20 aandelen2 van de korf berekend ten opzichte van hun startwaarde.
  • Is de evolutie positief of gelijk aan nul, dan wordt ze automatisch vastgelegd op 6%.
  • Een negatieve evolutie behoudt haar werkelijke waarde.
  • De jaarlijkse klik is gelijk aan het positieve gemiddelde van de weerhouden prestaties. Hij kan dus oplopen van 0 tot 6%.


Op de einddatum:

  • De meerwaarde is gelijk aan de som van de 8 jaarlijkse kliks. Ze kan dus oplopen van 6 tot 48%.

1 Op de einddatum wordt de netto-investering (exclusief instapkosten en taksen) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd kan bovenop de vaste klik van 6% het eerste jaar een deel van de meerwaarde worden vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.
2 Meer info in de ‘Financiële infofiche levensverzekeringen'.
3 Overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/11/2010 en onder voorbehoud van latere aanpassingen.