(U bent niet aangemeld)

  • De 1ste klik ligt vast op 6%1.
  • Tot 48%1 meerwaarde op 8 jaar en 1 maand.
  • Uw kapitaal is beschermd op de einddatum1.
  • Geen roerende voorheffing op de einddatum3.
  • Kosteloze uitstap mogelijk vanaf het 6de jaar.
  • Inschrijven al mogelijk vanaf € 1.000.

1 Op de einddatum wordt de netto-investering (exclusief instapkosten en taksen) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd kan bovenop de vaste klik van 6% het eerste jaar een deel van de meerwaarde worden vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.
2 Meer info in de ‘Financiële infofiche levensverzekeringen'.
3 Overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/11/2010 en onder voorbehoud van latere aanpassingen.