(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 18/12/2010, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Post Optima FIX +

Met een goede start kom je altijd verder 

 

Met Post Optima FIX+ neemt uw investering een uitstekende start: niet alleen is uw kapitaal beschermd, maar bovendien krijgt u het eerste jaar een klik van 6%! De volgende jaren volstaat het dat de aandelen hun startwaarde behouden om een mooie meerwaarde te behalen. En dat kan ver gaan: tot 48%, belastingvrij

Sterke punten:

  • De 1ste klik ligt vast op 6%1
  • Uw kapitaal is beschermd1 op einddatum
  • Geen roerende voorheffing op einddatum2

Post Optima FIX + in detail:

Het 1ste jaar:

 • De 1ste klik ligt vast op 6%1.
   

Vanaf het 2de jaar:

 • Om de jaarlijkse klik te bepalen, wordt elk jaar de individuele evolutie van de 20 aandelen2 van de korf berekend ten opzichte van hun startwaarde.
 • Is de evolutie positief of gelijk aan nul, dan wordt ze automatisch vastgelegd op 6%.
 • Een negatieve evolutie behoudt haar werkelijke waarde.
 • De jaarlijkse klik is gelijk aan het positieve gemiddelde van de weerhouden prestaties. Hij kan dus oplopen van 0 tot 6%.


Op de einddatum:

 • De meerwaarde is gelijk aan de som van de 8 jaarlijkse kliks. Ze kan dus oplopen van 6 tot 48%.

1 Op de einddatum wordt de netto-investering (exclusief instapkosten en taksen) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd kan bovenop de vaste klik van 6% het eerste jaar een deel van de meerwaarde worden vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.
2 Meer info in de ‘Financiële infofiche levensverzekeringen'.
3 Overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/11/2010 en onder voorbehoud van latere aanpassingen.

 • De 1ste klik ligt vast op 6%1.
 • Tot 48%1 meerwaarde op 8 jaar en 1 maand.
 • Uw kapitaal is beschermd op de einddatum1.
 • Geen roerende voorheffing op de einddatum3.
 • Kosteloze uitstap mogelijk vanaf het 6de jaar.
 • Inschrijven al mogelijk vanaf € 1.000.

1 Op de einddatum wordt de netto-investering (exclusief instapkosten en taksen) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd kan bovenop de vaste klik van 6% het eerste jaar een deel van de meerwaarde worden vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.
2 Meer info in de ‘Financiële infofiche levensverzekeringen'.
3 Overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/11/2010 en onder voorbehoud van latere aanpassingen.

Waarom investeren in Post Optima FIX+?
Eerst en vooral omdat de eerste klik vastligt. En 6%1 het eerste jaar, dat is een prima start. Ten tweede omdat de aandelen die niet of maar weinig evolueren automatisch vastgelegd worden op 6%. De aandelen hoeven dus geen topprestaties neer te zetten om een mooie meerwaarde te geven; het volstaat dat ze hun startwaarde behouden.

Welke voordelen biedt het mechanisme van Post Optima FIX+?
Dankzij het kliksysteem bouwt Post Optima FIX+ jaar na jaar aan uw meerwaarde, zonder dat ze ooit kan dalen. Als de aandelenkorf een bepaald jaar minder presteert, dan heeft dat geen invloed op de prestaties van de voorgaande jaren. Wat verworven is, blijft verworven!

Wat is de looptijd van deze belegging?
Ze bedraagt 8 jaar en 1 maand. Aangezien de kliks definitief verworven zijn, kunt u de evolutie van uw belegging op de voet volgen. En jaar na jaar weet u precies wat u op de einddatum ten minste mag verwachten.

Is er een risico voor mijn kapitaal?
Uw netto-investering is 100% beschermd op de einddatum1.

Nuttige info en diensten:

Financiële infofiche
Beheersreglement
Inventariswaarden
Kennisfiche

 

  Beleggersprofiel

Type investering: individuele levensverzekering van Tak 23. Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849).

1 Op de einddatum wordt de netto-investering (exclusief instapkosten en taksen) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd kan bovenop de vaste klik van 6% het eerste jaar een deel van de meerwaarde worden vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.
2 Meer info in de ‘Financiële infofiche levensverzekeringen'.
3 Overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/11/2010 en onder voorbehoud van latere aanpassingen.

 

Afdrukken

 Naar Post Optima INVEST