(U bent niet aangemeld)

Tijdens de eerste twee jaar

  • De individuele evoluties van de aandelen worden niet in rekening genomen

Vanaf het derde jaar

  • Elke 6 maanden wordt de evolutie van elk aandeel berekend t.o.v. zijn startwaarde. 
  • De evolutie van elk aandeel is geplafonneerd op 40%.
  • De prestatie van de korf is gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden evoluties van de 20 aandelen. Deze ligt tussen 0% en 40% en kan dus nooit negatief zijn. 

Op de einddatum

  • Uit de 6 waargenomen prestaties wordt de allerbeste geselecteerd. 
  • En er is meer: die uitgekozen prestatie wordt bovendien nog eens vermenigvuldigd met 150% om de uiteindelijke meerwaarde1 vast te leggen. Deze kan tot maar liefst 60%1 oplopen.