(U bent niet aangemeld)

Post Optima DOUBLE is gekoppeld aan aandelen uit twee verschillende beursindexen (zie onder).

Op de vervaldag wordt de meerwaarde
1 als volgt bepaald:

  • De individuele evolutie van de 10 aandelen2 uit elke index wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde.
  • De prestatie van de korf is gelijk aan het gemiddelde van de individuele evoluties van de aandelen die afgetopt zijn op 40%.
  • De mogelijke meerwaarde1 is gelijk aan 2x de prestatie van de korf met een minimum van 5%. Ze kan dus oplopen van 5 tot 80%1, wat overeenkomt met een jaarlijks rendement3 tussen 0,36 en 7,28%.

1 Op de vervaldag wordt de nettopremie (d.w.z. exclusief taks en instapkosten) 100% beschermd, behoudens faling van BNP Paribas Fortis. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Rating van Fortis Bank NV: A1 (negative outlook) bij Moody's, AA- (negative outlook) bij Standard & Poor's en A (stable outlook) bij Fitch. De meerwaarde is verworven op vervaldag en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn voor rekening van de verzekeringsnemer.
2 De individuele evoluties van de korf van 20 aandelen worden geplafonneerd op 40%. Voor meer info: zie rubriek “Financiële Infofiche Levensverzekeringen”; raadpleeg ook het beheersreglement dat gratis beschikbaar is in alle postkantoren en op de website www.bpostbank.be. Indien nodig zal elke belangrijke wijziging betreffende het risicoprofiel en/of de waarde van Post Optima DOUBLE ook worden meegedeeld op de website www.bpostbank.be.
3 Exclusief taks en inclusief instapkosten.
4 Overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/02/2012 en onder voorbehoud van latere aanpassingen.