(U bent niet aangemeld)

Waarom is het voordelig om Post Optima DOUBLE aan 2 beursindexen te koppelen?
In de huidige economische context valt het moeilijk in te schatten welke regio's de komende 8 jaar de beste prestaties zullen neerzetten. Diversifiëren is dus de boodschap. Aangezien Post Optima DOUBLE aan aandelen2 uit de EURO STOXX 50 en de S&P 500 gekoppeld is, kunt u met deze belegging profiteren van de groei van de grootste bedrijven uit zowel Europa als de VS.

Wat maakt het mechanisme van Post Optima DOUBLE zo interessant?
Met Post Optima DOUBLE hebt u recht op het dubbele van de gerealiseerde prestatie van de korf, waarbij de individuele evoluties worden afgetopt op 40%2. Hoe de korf zal presteren? Europa en de VS behoren tot de grootste economieën ter wereld. Door in aandelen2 uit twee verschillende indexen te beleggen, geeft Post Optima DOUBLE u de kans om van de groei in deze twee regio's te profiteren.

Heeft Post Optima DOUBLE nog andere troeven?
Ja, en zelfs meer dan één! Uw minimummeerwaarde bedraagt 5%1 op vervaldag, zelfs indien de korf minder zou presteren. Met Post Optima DOUBLE geniet u dus een verhoogde kapitaalbescherming, aangezien u op de vervaldag 105% van uw oorspronkelijke nettoinvestering3 terugkrijgt. Dat bedrag is vrijgesteld van roerende voorheffing op vervaldag. Daar komt nog bij dat u mits betaling van de roerende voorheffing4 zonder uitstapkosten kunt afkopen vanaf het 6de jaar en dat u de begunstigde bij overlijden vrij kunt kiezen.

 

1 Op de vervaldag wordt de nettopremie (d.w.z. exclusief taks en instapkosten) 100% beschermd, behoudens faling van BNP Paribas Fortis. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Rating van Fortis Bank NV: A1 (negative outlook) bij Moody's, AA- (negative outlook) bij Standard & Poor's en A (stable outlook) bij Fitch. De meerwaarde is verworven op vervaldag en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn voor rekening van de verzekeringsnemer.
2 De individuele evoluties van de korf van 20 aandelen worden geplafonneerd op 40%. Voor meer info: zie rubriek “Financiële Infofiche Levensverzekeringen”; raadpleeg ook het beheersreglement dat gratis beschikbaar is in alle postkantoren en op de website www.bpostbank.be. Indien nodig zal elke belangrijke wijziging betreffende het risicoprofiel en/of de waarde van Post Optima DOUBLE ook worden meegedeeld op de website www.bpostbank.be.
3 Exclusief taks en inclusief instapkosten.
4 Overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/02/2012 en onder voorbehoud van latere aanpassingen.