(U bent niet aangemeld)

  • Elk jaar wordt de individuele evolutie van de 20 aandelen2 van de korf berekend ten opzichte van hun startwaarde.
  • De individuele evoluties worden afgetopt op 8,50%.
  • De jaarlijkse klik is gelijk aan de positieve jaarprestatie van de korf. Hij kan dus nooit negatief zijn.
  • Zodra de som van de jaarlijkse kliks gelijk is aan of hoger dan 8,50% worden de volgende jaarlijkse kliks automatisch gelijkgesteld aan 8,50%, wat de werkelijke evolutie van de aandelen ook moge zijn.
  • De potentiĆ«le meerwaarde op de einddatum is gelijk aan de som van de 8 jaarlijkse kliks. Ze kan dus oplopen tot 68%1.