(U bent niet aangemeld)

  • Mogelijke meerwaarde tot 68%.
  • Mechanisme dat elk jaar een automatische klik van 8,50% mogelijk maakt.
  • Uw kapitaal is beschermd1.
  • Geen roerende voorheffing op einddatum3.
  • Vrije keuze van de begunstigde bij overlijden vóór de einddatum.
  • Kosteloze uitstap mogelijk vanaf het 6de jaar.
  • Inschrijven mogelijk vanaf € 1.000.