(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 30/04/2010, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Post Optima CLICK&FIX 1

Post Optima CLICK&FIX 1 in de praktijk:  

Profiteren van de beursstijgingen zonder de dalingen te hoeven ondergaan, dat is precies wat we u voorstellen met Post Optima CLICK&FIX 1, de nieuwe beleggingsverzekering die u wordt aangeboden door bpost bank.

Sterke punten:

 • Tot 68% meerwaarde1 mogelijk op 8 jaar en 1 maand
 • Mogelijkheid om automatisch 8,50%1 per jaar te genieten
 • Kapitaal beschermd1 op einddatum
 • Inschrijven mogelijk vanaf € 1.000

Post Optima CLICK&FIX 1 in detail:

 • Elk jaar wordt de individuele evolutie van de 20 aandelen2 van de korf berekend ten opzichte van hun startwaarde.
 • De individuele evoluties worden afgetopt op 8,50%.
 • De jaarlijkse klik is gelijk aan de positieve jaarprestatie van de korf. Hij kan dus nooit negatief zijn.
 • Zodra de som van de jaarlijkse kliks gelijk is aan of hoger dan 8,50% worden de volgende jaarlijkse kliks automatisch gelijkgesteld aan 8,50%, wat de werkelijke evolutie van de aandelen ook moge zijn.
 • De potentiële meerwaarde op de einddatum is gelijk aan de som van de 8 jaarlijkse kliks. Ze kan dus oplopen tot 68%1.
 • Mogelijke meerwaarde tot 68%.
 • Mechanisme dat elk jaar een automatische klik van 8,50% mogelijk maakt.
 • Uw kapitaal is beschermd1.
 • Geen roerende voorheffing op einddatum3.
 • Vrije keuze van de begunstigde bij overlijden vóór de einddatum.
 • Kosteloze uitstap mogelijk vanaf het 6de jaar.
 • Inschrijven mogelijk vanaf € 1.000.
 • Waarom investeren in Post Optima CLICK&FIX 1?
  De mogelijke meerwaarde van 68% op de einddatum is alvast een goede reden ! Ze is gekoppeld aan een performant klikmechanisme dat zijn nut al heeft bewezen.
 • Waarom is het kliksysteem zo interessant?
  Omdat het u laat profiteren van de beursstijgingen zonder dat u de dalingen hoeft te ondergaan. Als de aandelenkorf een bepaald jaar minder presteert, dan heeft dat geen invloed op de kliks van de voorgaande jaren (vandaar de CLICK). Maar er is meer: zodra de kaap van 8,50% is bereikt, bent u de volgende jaren zeker van een klik van 8,50%, ongeacht de evolutie van de aandelen (vandaar de FIX).
 • Wat is de looptijd van deze investering?
  Die bedraagt 8 jaar en 1 maand. Zo profiteert u langer van de automatische kliks zodra de kaap van 8,50% bereikt is. U kunt de evolutie van uw investering elk jaar volgen. En jaar na jaar weet u wat u op de einddatum zeker mag verwachten.
 • En loop ik geen risico voor mijn kapitaal?
  Uw startkapitaal is beschermd1 op het einde van uw contract.

Nuttige info en diensten:

Financiële infofiche
Beheersreglement
Inventariswaarden
Kennisfiche

 

  Beleggersprofiel

Type investering: individuele levensverzekering van Tak 23. Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849).

1 Op de einddatum wordt de netto investering (exclusief kosten en taksen) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij Fortis Bank NV gerealiseerd. Tijdens de looptijd kan een deel van de meerwaarde worden vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie bij een daarvoor in de Europese Unie toegelaten onderneming gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventueel falen van deze ondernemingen. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn ten laste van de verzekeringsnemer.
2 Meer info vindt u in de ‘Financiële infofiche levensverzekeringen' hieronder.
3 Overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/02/2010 en onder voorbehoud van latere aanpassingen.

 

Afdrukken

 Naar Post Optima INVEST