(U bent niet aangemeld)

Het rendement van Post Optima INVEST is gekoppeld aan dat van een beleggingsfonds. Dat laatste legt van bij de start het mechanisme vast dat de berekening van de mogelijke meerwaarde zal bepalen.

De meerwaarde hangt meestal af van de evolutie van een aandelenkorf, een beursindex of een welbepaalde activiteitssector. Met Post Optima INVEST krijgt u toegang tot aandelen, indexen, fonsen enz. waarvan de eenheidsprijs te hoog zou zijn indien u er rechtstreeks in zou investeren.

Door in te schrijven op Post Optima INVEST belegt u dus onrechtstreeks op de beurs. U hoeft geen grote bedragen in te zetten en u beschikt over een recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling van uw nettokapitaal (kapitaal zonder eventuele kosten en taxen) op eindvervaldag (behalve in geval van faling of failissement van de uitgever) . Deze bescherming wordt gerealiseerd door een vastrentende belegging bij een financiële onderneming. De gevolgen van het eventuele falen van de onderneming waarbij de dekking werd genomen, zijn ten laste van de verzekeringsnemer.