(U bent niet aangemeld)

Mits betaling van de uitstapkosten kunt u uw contract afkopen tegen de inventariswaarde van het moment. Bij een afkoop gedurende de eerste 5 jaar zal er een afkoopvergoeding verschuldig zijn van 2,5%. bij een afkoop 5 jaar na inwerkingstreding van het contract zal er geen afkoopvergoeding meer verschuldigd zijn.

De kosten en eventuele taksen kunnen in de 'financiële infofiche' teruggevonden worden.