(U bent niet aangemeld)

Post Optima INVEST

De beurs binnen uw bereik 

 

Denkt u ook dat u veel geld en veel tijd nodig heeft om op de beurs te beleggen? En dat het ingewikkeld en riskant is? Niets is minder waar. Post Optima INVEST brengt de beurs binnen uw bereik. Post Optima INVEST is een verzekeringscontract naar Belgisch recht, en is een individuele levensverzekering TAK 23. Dit product wordt gecommercialiseerd door AG Insurance (België) en aangeboden door bpost bank.

Sterke punten:

  • Mogelijk hogere meerwaarde
  • Recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van uw nettokapitaal (kapitaal zonder eventuele kosten en taxen) op eindvervaldag (behalve in geval van faling of faillisement van de uitgever)
  • Eenvoudige en gevarieerde formules 

Kenmerken:

  • Individuele levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 23) van AG Insurance 
  • Looptijd: afhankelijk van het fonds
  • Beperkte inschrijvingsperiode 
  • Bedrag: vanaf 1.000€

Post Optima INVEST in detail:

Het rendement van Post Optima INVEST is gekoppeld aan dat van een beleggingsfonds. Dat laatste legt van bij de start het mechanisme vast dat de berekening van de mogelijke meerwaarde zal bepalen.

De meerwaarde hangt meestal af van de evolutie van een aandelenkorf, een beursindex of een welbepaalde activiteitssector. Met Post Optima INVEST krijgt u toegang tot aandelen, indexen, fonsen enz. waarvan de eenheidsprijs te hoog zou zijn indien u er rechtstreeks in zou investeren.

Door in te schrijven op Post Optima INVEST belegt u dus onrechtstreeks op de beurs. U hoeft geen grote bedragen in te zetten en u beschikt over een recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling van uw nettokapitaal (kapitaal zonder eventuele kosten en taxen) op eindvervaldag (behalve in geval van faling of failissement van de uitgever) . Deze bescherming wordt gerealiseerd door een vastrentende belegging bij een financiële onderneming. De gevolgen van het eventuele falen van de onderneming waarbij de dekking werd genomen, zijn ten laste van de verzekeringsnemer.

 

De aandelenmarkten zijn constant in beweging en wij stemmen ons aanbod daarop af. Omdat wij regelmatig nieuwe fondsen voorstellen, kunt u altijd van de beste voorwaarden van het moment profiteren. Elke nieuwe formule is een nieuwe kans. Maar wees er snel genoeg bij, want inschrijven kan slechts gedurende een bepaalde periode. Neem dus regelmatig een kijkje op onze site.

Lijst van uitgegeven fondsen

Voor Post Optima INVEST hoeft u geen financieel expert te zijn! U hoeft geen aandelen uit te zoeken, noch ze op het goede moment te kopen of te verkopen. Het volstaat erop in te schrijven.

Mits betaling van de uitstapkosten kunt u uw contract afkopen tegen de inventariswaarde van het moment. Bij een afkoop gedurende de eerste 5 jaar zal er een afkoopvergoeding verschuldig zijn van 2,5%. bij een afkoop 5 jaar na inwerkingstreding van het contract zal er geen afkoopvergoeding meer verschuldigd zijn.

De kosten en eventuele taksen kunnen in de 'financiële infofiche' teruggevonden worden.

Met Post Optima INVEST kunt u vrij kiezen wie de begunstigde wordt in geval van overlijden vóór de vervaldag van het contract. Zo weet u precies wie uw geld zal krijgen indien er u iets zou overkomen.


Nuttige info en diensten:

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in de kennisfiche hieronder, met name het kapitaalrisico; wanneer u investeert in dit product, de investeerder heeft het recht op de terugbetaling van zijn kapitaal op eindvervaldag behalve in geval van faling of faillissement van de uitgever en/of de garant; kredietrisico; solvabiliteitsrisico van de door de verzekeraar gebruikte tegenpartijen, het liquiditeitsrisico; risico dat de belegging niet snel kan worden verkocht, rentevoet en koersschommelingsrisico; de netto-inventariswaarde van het fonds wordt berekend aan marktvoorwaarden. Een vervroegde afkoop van het contract kan een min- of meerwaarde als gevolg hebben. Non-performantierisico; Tak 23-producten bieden geen enkele waarborg op rendement, behalve wanneer het fonds een minimumrendement voorziet.

Algemene voorwaarden
Inventariswaarden
Kennisfiche

Voor vragen kunt u in eerste instantie contact opnemen met uw verzekeringsagent.
Klachten kunnen worden ingediend bij bpost bank Customer Services, Markiesstraat 1/2 te B-1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of per mail: customercomplaints@aginsurance.be.
Als u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing van bpost bank of AG Insurance, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel.

 Beleggersprofiel

De kosten, eventuele taks, infofiches en speciefieke kenmerken kunnen bij de lijst van de uitgegeven fondsen per profiel teruggevonden worden.
Type investering
:
individuele levensverzekering van Tak 23.
Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be). Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. bpost bank nv, Markiesstraat 1/2 - RPR Brussel- BTW BE0456.038.471, is ingeschreven onder het nr. 016.290A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Afdrukken

Naar Beleggingen

ritmo