(U bent niet aangemeld)

Volgens de huidige wetgeving betaalt u geen roerende voorheffing op de vervaldag van het contract, noch in geval van overlijden vóór die datum. Bovendien profiteert u van een vrij laag belastingtarief voor de rente die in de loop van het contract wordt gestort. Indien u daarentegen uw geld opvraagt binnen de acht jaar volgend op de sluiting is er wel roerende voorheffing verschuldigd.
Op de gestorte premies betaalt u 2% verzekeringstaks.