(U bent niet aangemeld)

  • Gewaarborgde rentevoet van 0,50%. Met Post Optima INCOME Plus ontvangt u een rente gedurende de hele looptijd van het contract.* De rente wordt voor eens en voor altijd vastgelegd in functie van het geïnvesteerde bedrag en van de rentevoet die van kracht is op het moment dat het contract wordt onderschreven.
  • Gewaarborgd kapitaal. Met Post Optima INCOME Plus heeft u recht op 100% terugbetaling van het geïnvesteerde kapitaal (d.w.z. het kapitaal excl. taks en instapkosten, behalve in geval van failissement of faling van de uitgever) op het einde van uw contract. En mocht u vóór de vervaldag van het contract overlijden, dan gaat het kapitaal naar de begunstigde die u hebt aangeduid.*

* In geval van overlijden van de verzekerde wordt de betaling van de rente stopgezet en wordt het kapitaal bij overlijden (vermeerderd met de vervallen en nog niet gestorte rente) aan de begunstigde gestort.