(U bent niet aangemeld)

U kunt uw contract op elk moment afkopen mits betaling van de uitstapkosten en de roerende voorheffing. Er dienen geen uitstapkosten betaald te worden op de einddatum van het contract of bij overlijden van de verzekerde.

De afkoopvergoeding bedraagt 1% van de theoretische afkoopwaarde, verminderd tot 0,5% gedurende de 12de tot de 7de maand voor de einddatum en tot 0% gedurende de laatste 6 maanden van het contract. Er is geen vergoeding verschuldigd bij een opzegging binnen een periode van 30 dagen volgend op de inwerkingtreding van het contract.