(U bent niet aangemeld)

Volgens de huidige wetgeving betaalt u geen roerende voorheffing op de vervaldag van het contract. Noch in geval van afkoop na 8 jaar of overlijden vóór de vervaldag. Indien u daarentegen uw geld opvraagt binnen de acht jaar volgend op de sluiting is er wel roerende voorheffing verschuldigd. Op de gestorte premies betaalt u 2% verzekeringstaks