(U bent niet aangemeld)

U kunt uw contract op elk moment terugkopen mits betaling van een afkoopvergoeding. Gebeurt dat in de loop van de eerste 8 jaar, dan zal roerende voorheffing worden geheven.