(U bent niet aangemeld)

Omdat er geen minimumrendement wordt gewaarborgd, is een dynamischer beheer van uw kapitaal mogelijk. De toegekende winstdelingen zijn definitief verworven en het nettokapitaal* is beschermd.

* Nettokapitaal = kapitaal exclusief taksen en instapkosten.