(U bent niet aangemeld)

U kunt uw rekeningafschriften gratis afdrukken op de afschriftenprinters in uw postkantoor en via PCbanking. bpost bank kan de rekeningafschriften ook naar uw thuisadres opsturen.*

* Raadpleeg de Tarieflijst voor de kosten per verzending naar uw thuisadres.