(U bent niet aangemeld)

Bij onvoorziene omstandigheden kan bpost bank uw Kasbons altijd terugkopen. Dat gebeurt aan marktrente.