(U bent niet aangemeld)

Elk jaar wordt de waarde van de 6 dividenden1 als volgt bepaald

  • De individuele evolutie van de 15 aandelen3 van de korf wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde.
  • Is de evolutie positief of gelijk aan nul, dan wordt ze vastgelegd op 6%.
  • Een negatieve evolutie behoudt haar werkelijke waarde.
  • De waarde van het dividend1 is gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden prestaties, met een minimum van 2%.
  • Het dividend1 kan dus oplopen van 2% tot 6%.