(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 31/10/2009, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Post-Multifix VALUE

Duurzaam en rendabel. Daar wint iedereen bij.  

Duurzame ontwikkeling maakt opgang en daar zal iedereen bij winnen.
Wij vandaag. Onze kinderen morgen. En u gedurende jaren met Post-Multifix VALUE.

Sterke punten:

  • Een waardevolle investering:
   - 6 dividenden1 van minimaal 2% en maximaal 6%
   - de waarde van de dividenden1 is gekoppeld aan de evolutie van bedrijven die duurzame activiteiten ontwikkelen
  • Uw initieel geïnvesteerde kapitaal2 is 100% beschermd op vervaldag
  • U kunt al inschrijven vanaf 500€2

Post-Multifix VALUE in detail:

Elk jaar wordt de waarde van de 6 dividenden1 als volgt bepaald

 • De individuele evolutie van de 15 aandelen3 van de korf wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde.
 • Is de evolutie positief of gelijk aan nul, dan wordt ze vastgelegd op 6%.
 • Een negatieve evolutie behoudt haar werkelijke waarde.
 • De waarde van het dividend1 is gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden prestaties, met een minimum van 2%.
 • Het dividend1 kan dus oplopen van 2% tot 6%.
 • Een waardevolle investering:
  - 6 dividenden1 van minimaal 2% en maximaal 6%.
  - de waarde van de dividenden1 is gekoppeld aan de evolutie van bedrijven die duurzame activiteiten ontwikkelen.
 • Uw initieel geïnvesteerde kapitaal2 is 100% beschermd op vervaldag (01/06/2016).
 • Gratis bewaring en beheer in Effectendepot.
 • U kunt al inschrijven vanaf 500€2.

Nuttige info:

Evolutiefiche
Vereenvoudigde prospectus
Prospectus van de uitgifte
Periodiek rapport van de Bevek
Kennisfiche

 

  Beleggersprofiel

Type investering: Bevek (NV) naar Belgisch recht in de categorie “financiële instrumenten en liquide middelen”.

1 Onderworpen aan 27% roerende voorheffing.
2 Exclusief kosten en taksen.
3 Aandelenkorf: zie Technische gegevens.

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Bevek POST-FIX FUND