(U bent niet aangemeld)

1ste dividend

  • U ontvangt hoe dan ook een vast dividend1van 6%.

De 5 volgende mogelijke variabele dividenden

Elk jaar wordt de waarde van het dividend1 als volgt bepaald:

  • De individuele evolutie van de 20 aandelen2 van de korf wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde.
  • Is de evolutie positief of gelijk aan nul, dan wordt ze automatisch vervangen door 8%.
  • Een negatieve evolutie behoudt haar werkelijke waarde.
  • De waarde van het dividend1 is gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden prestaties. Ze kan oplopen van 0 tot 8%!

1 1ste dividend van 6% + 5 mogelijke variabele dividenden tussen 0 en 8% in functie van de evolutie van een korf met 20 aandelen (aard van de aandelen: zie Technische Gegevens). De dividenden zijn onderworpen aan 27% roerende voorheffing.
2 Aandelenkorf: zie Technische Gegevens.