(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 12/03/2011, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Post-Multifix SIMPLISSIMO

Investeren? Wij maken het u makkelijk 

 

Post-Multifix SIMPLISSIMO is een compartiment van de bevek POST-FIX FUND. Deze investering maakt u de dingen echt makkelijk!

 • Geen beheer: specialisten doen het allemaal in uw plaats
 • Geen angst voor uw kapitaal1: het wordt 100% beschermd op einddatum
 • Geen fortuinen nodig: investeren kan al vanaf 500€1

Post-Multifix SIMPLISSIMO, de hoofdkenmerken:

  • Oorspronkelijk kapitaal1 100% beschermd op vervaldag
  • 1ste vast dividend van 6%2 + 5 variabele dividenden tussen 0 en 8%2 afhankelijk van de evolutie van een aandelenkorf3
  • Looptijd van de investering: 6,5 jaar (einddatum 02/10/2017)
  • Gratis beheer in Effectendepot
  • Inschrijven mogelijk vanaf 500€

    

Post-Multifix SIMPLISSIMO in detail:

1ste dividend

 • U ontvangt hoe dan ook een vast dividend1van 6%.

De 5 volgende mogelijke variabele dividenden

Elk jaar wordt de waarde van het dividend1 als volgt bepaald:

 • De individuele evolutie van de 20 aandelen2 van de korf wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde.
 • Is de evolutie positief of gelijk aan nul, dan wordt ze automatisch vervangen door 8%.
 • Een negatieve evolutie behoudt haar werkelijke waarde.
 • De waarde van het dividend1 is gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden prestaties. Ze kan oplopen van 0 tot 8%!

1 1ste dividend van 6% + 5 mogelijke variabele dividenden tussen 0 en 8% in functie van de evolutie van een korf met 20 aandelen (aard van de aandelen: zie Technische Gegevens). De dividenden zijn onderworpen aan 27% roerende voorheffing.
2 Aandelenkorf: zie Technische Gegevens.
 

Is mijn kapitaal veilig?
Post-Multifix SIMPLISSIMO is een investering die het oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal3 100% beschermt. Investeren als je weet dat je na afloop je kapitaal terugkrijgt, dat is geruststellend.

Investeren, is dat niet ingewikkeld?
Om in Post-Multifix SIMPLISSIMO te investeren, hoeft u geen financiële bolleboos te zijn. U hoeft geen aandelen uit te zoeken, noch ze op het juiste moment te kopen of te verkopen. Het enige wat u moet weten, is hoe de waarde van de dividenden wordt bepaald. En dat is heel eenvoudig: de dividenden van Post-Multifix SIMPLISSIMO worden berekend door gewoon een gemiddelde te maken. En het 1ste jaar is het nog simpeler, aangezien het dividend van tevoren is vastgelegd op 6%.

Wat is dat, een dividend?
Het dividend, dat is de vergoeding die wordt uitgekeerd aan de investeerders; aan u dus. Het is uw winst.

Moet ik iets beheren?
Neen. Uw investering wordt gratis bewaard en beheerd in een Effectendepot. Uw dividenden worden rechtstreeks op uw rekening gestort. En op de einddatum wordt uw geïnvesteerde kapitaal3 u ook rechtstreeks teruggestort. Simpeler kan het niet...

3 Exclusief kosten en taksen.

Nuttige info:

Evolutiefiche
Vereenvoudigde prospectus
Prospectus van de uitgifte
Periodiek rapport van de Bevek
Kennisfiche

 

  Beleggersprofiel

Type investering: Bevek (NV) naar Belgisch recht in de categorie “financiële instrumenten en liquide middelen”.

1 Op vervaldag, exclusief kosten en taksen.
2 1ste dividend van 6% + 5 mogelijke variabele dividenden tussen 0 en 8% in functie van de evolutie van een korf met 20 aandelen (aard van de aandelen: zie Technische Gegevens). De dividenden zijn onderworpen aan 27% roerende voorheffing.
3 Aandelenkorf: zie Technische Gegevens.

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Bevek POST-FIX FUND