(U bent niet aangemeld)

Waarom investeren in Post-Multifix SCORE?
Daar zijn minstens 3 goede redenen voor. Eerst en vooral is uw oorspronkelijke kapitaal3 100% beschermd op vervaldatum. Ten tweede kunt u van een automatisch dividend profiteren. En ten slotte bestaat de aandelenkorf uit waarden met een sterk potentieel.

Wat moet ik verstaan onder “waarden met een sterk potentieel”?
Het gaat om aandelen uit sectoren die in tijden van inflatie toch sterk kunnen presteren: de voedingsindustrie, de chemische sector en de gemeenschapsdiensten. En hoewel het onmogelijk is om de toekomstige prestaties te voorspellen, is het duidelijk dat het gaat om sectoren die in het verleden aan crisissen wisten te weerstaan4.

Wat is een automatisch dividend?
Wanneer het dividend 1,50% bereikt, weet u zeker dat u ook de volgende jaren minstens 1,50% krijgt. Dat minimum van 1,50%2 kan snel bereikt zijn: zodra de evolutie van de korf positief is of gelijk aan nul.

En het maximum?
Met Post-Multifix SCORE kunt u elk jaar een dividend2 halen dat tot 7% oploopt.

1 Aandelenkorf: zie Technische gegevens.
2 Onderworpen aan 27% roerende voorheffing.
3 Exclusief instapkosten.
4 Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.