(U bent niet aangemeld)

De grootte van de zeven dividenden hangt af van de evolutie van een aandelenkorf 1, met een automatisch minimumdividend zodra deze evolutie positief is of zelfs gelijk aan 0.

Elk jaar wordt de waarde van het dividend2 als volgt bepaald:

  • De individuele evolutie van de aandelen1 van de korf wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde.
  • De evolutie van de korf is gelijk aan het gemiddelde van de individuele evoluties, elk afgetopt op 7%.


Is de evolutie van de korf positief of gelijk aan 0:

  • In dat geval is het dividend gelijk aan de evolutie van de korf met een minimum van 1,50%. Het dividend loopt dus op van minimaal 1,50% tot maximaal 7%.
  • Automatisch minimumdividend: de grootte van de volgende dividenden is minstens 1,50%.
     

Is de evolutie van de korf negatief en is ze één van de voorgaande jaren nooit hoger geweest dan of gelijk geweest aan 0%, dan zal dat jaar geen dividend worden uitgekeerd.

1 Aandelenkorf: zie Technische gegevens.
2 Onderworpen aan 27% roerende voorheffing.