(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 19/11/2011, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

POST-MULTIFIX SCORE

Profiteer van sterke waarden 

 

Sterke punten:

  • Oorspronkelijk kapitaal1100% beschermd op vervaldag
  • 7 dividenden2 tussen 0 en 7% in functie van de evolutie van een aandelenkorf
  • Aandelen uit sectoren die speciaal werden uitgezocht omdat ze mogelijk goede scores kunnen halen in tijden van inflatie
  • Looptijd van de investering 7 jaar (vervaldag op 03/12/2018)
  • Gratis beheer in Effectendepot
  • Inschrijven mogelijk vanaf 500€1

Post-Multifix SCORE in detail:

De grootte van de zeven dividenden hangt af van de evolutie van een aandelenkorf 1, met een automatisch minimumdividend zodra deze evolutie positief is of zelfs gelijk aan 0.

Elk jaar wordt de waarde van het dividend2 als volgt bepaald:

 • De individuele evolutie van de aandelen1 van de korf wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde.
 • De evolutie van de korf is gelijk aan het gemiddelde van de individuele evoluties, elk afgetopt op 7%.


Is de evolutie van de korf positief of gelijk aan 0:

 • In dat geval is het dividend gelijk aan de evolutie van de korf met een minimum van 1,50%. Het dividend loopt dus op van minimaal 1,50% tot maximaal 7%.
 • Automatisch minimumdividend: de grootte van de volgende dividenden is minstens 1,50%.
   

Is de evolutie van de korf negatief en is ze één van de voorgaande jaren nooit hoger geweest dan of gelijk geweest aan 0%, dan zal dat jaar geen dividend worden uitgekeerd.

1 Aandelenkorf: zie Technische gegevens.
2 Onderworpen aan 27% roerende voorheffing.

Waarom investeren in Post-Multifix SCORE?
Daar zijn minstens 3 goede redenen voor. Eerst en vooral is uw oorspronkelijke kapitaal3 100% beschermd op vervaldatum. Ten tweede kunt u van een automatisch dividend profiteren. En ten slotte bestaat de aandelenkorf uit waarden met een sterk potentieel.

Wat moet ik verstaan onder “waarden met een sterk potentieel”?
Het gaat om aandelen uit sectoren die in tijden van inflatie toch sterk kunnen presteren: de voedingsindustrie, de chemische sector en de gemeenschapsdiensten. En hoewel het onmogelijk is om de toekomstige prestaties te voorspellen, is het duidelijk dat het gaat om sectoren die in het verleden aan crisissen wisten te weerstaan4.

Wat is een automatisch dividend?
Wanneer het dividend 1,50% bereikt, weet u zeker dat u ook de volgende jaren minstens 1,50% krijgt. Dat minimum van 1,50%2 kan snel bereikt zijn: zodra de evolutie van de korf positief is of gelijk aan nul.

En het maximum?
Met Post-Multifix SCORE kunt u elk jaar een dividend2 halen dat tot 7% oploopt.

1 Aandelenkorf: zie Technische gegevens.
2 Onderworpen aan 27% roerende voorheffing.
3 Exclusief instapkosten.
4 Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Nuttige info:

Evolutiefiche
Vereenvoudigde prospectus
Prospectus van de uitgifte
Periodiek rapport van de Bevek
Kennisfiche

 

  Beleggersprofiel

Type investering: Bevek (NV) naar Belgisch recht in de categorie "financiële instrumenten en liquide middelen".

1 Exclusief instapkosten
2 Onderworpen aan 27% roerende voorheffing.

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Bevek POST-FIX FUND