(U bent niet aangemeld)

Waarom investeren in Post-Multifix PROTECT?
In de huidige economische context is het niet makkelijk om een investering te vinden die weinig risico's inhoudt en toch een rendement mogelijk maakt dat hoger ligt dan de inflatie. Post-Multifix PROTECT werkt niet alleen als een schild tegen de schadelijke effecten van de inflatie, maar biedt mogelijk nog een bonus erbovenop.

Post-Multifix PROTECT als schild tegen de inflatie?
Post-Multifix PROTECT mikt op het veiligstellen van uw koopkracht tijdens de looptijd van de investering. De meerwaarde is immers gekoppeld aan de Europese consumptieprijsindex1, die de inflatie in de eurozone weerspiegelt. Stijgt de index1, dan stijgt ook uw meerwaarde.

Waaruit bestaat de eventuele bonus?
Via een actief obligatiebeheer wordt geprobeerd munt te slaan uit de verandering van de rentetarieven op obligaties van volgende landen: Australië, Canada, Duitsland, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland.

En wat in geval van deflatie?
In dat geval wordt er natuurlijk geen meerwaarde uitgekeerd die gekoppeld is aan de evolutie van de index. Uw koopkracht blijft echter gevrijwaard en u blijft nog kans maken op een extra bonus dankzij het actieve obligatiebeheer. Terwijl uw oorspronkelijk kapitaal3 100% beschermd is op de vervaldag.

1 Globale index zonder tabaksproducten. Index 2005 = 100.