(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 18/02/2012, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

POST-MULTIFIX PROTECT

Mijn schild tegen de inflatie 

 

Sterke punten:

  • Oorspronkelijk kapitaal1100% beschermd op vervaldag
  • Investering die het doel heeft uw koopkracht veilig te stellen en een mogelijke extra bonus op te leveren
  • Geen roerende voorheffing
  • Looptijd van de investering 7 jaar (vervaldag op 08/03/2019)
  • Gratis beheer in Effectendepot

Post-Multifix PROTECT in detail:

De mogelijke meerwaarde op vervaldag is gelijk aan:

100% van de positieve evolutie van de HICPindex1 (de geharmoniseerde consumptieprijsindex van de eurozone) ten opzichte van zijn startwaarde;

+

100% van de positieve evolutie dankzij een actief obligatiebeheer2.
 

1 Globale index zonder tabaksproducten. Index 2005 = 100.
2 Meer informatie: zie rubriek Doel van de investering in de Technische gegevens.

Waarom investeren in Post-Multifix PROTECT?
In de huidige economische context is het niet makkelijk om een investering te vinden die weinig risico's inhoudt en toch een rendement mogelijk maakt dat hoger ligt dan de inflatie. Post-Multifix PROTECT werkt niet alleen als een schild tegen de schadelijke effecten van de inflatie, maar biedt mogelijk nog een bonus erbovenop.

Post-Multifix PROTECT als schild tegen de inflatie?
Post-Multifix PROTECT mikt op het veiligstellen van uw koopkracht tijdens de looptijd van de investering. De meerwaarde is immers gekoppeld aan de Europese consumptieprijsindex1, die de inflatie in de eurozone weerspiegelt. Stijgt de index1, dan stijgt ook uw meerwaarde.

Waaruit bestaat de eventuele bonus?
Via een actief obligatiebeheer wordt geprobeerd munt te slaan uit de verandering van de rentetarieven op obligaties van volgende landen: Australië, Canada, Duitsland, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland.

En wat in geval van deflatie?
In dat geval wordt er natuurlijk geen meerwaarde uitgekeerd die gekoppeld is aan de evolutie van de index. Uw koopkracht blijft echter gevrijwaard en u blijft nog kans maken op een extra bonus dankzij het actieve obligatiebeheer. Terwijl uw oorspronkelijk kapitaal3 100% beschermd is op de vervaldag.

1 Globale index zonder tabaksproducten. Index 2005 = 100.
 

Nuttige info:

Evolutiefiche
Vereenvoudigde prospectus
Prospectus van de uitgifte
Periodiek rapport van de Bevek
Kennisfiche

 

  Beleggersprofiel

Type investering: Bevek (NV) naar Belgisch recht in de categorie "financiële instrumenten en liquide middelen".

1 Exclusief kosten en taksen
2 Globale index zonder tabaksproducten. Index 2005 = 100.

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Bevek POST-FIX FUND