(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 30/06/2012, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

POST-MULTIFIX OPTIMIX

3 investeringsprofielen. En enkel het beste wordt weerhouden. 

Geïnteresseerd?


Sterke punten:

 • Meerwaarde gekoppeld aan de evolutie van 3 investeringsprofielen 
 • Oorspronkelijk kapitaal 100% beschermd op vervaldag
 • Geen roerende voorheffing
 • Gratis bewaring en beheer in Effectendepot

Kenmerken:

 • Compartiment van bevek naar Belgisch recht in de categorie «financiële instrumenten en liquide middelen»
 • Looptijd: 8 jaar (vervaldag op 03/08/2020) 
 • Bedrag: vanaf 500€

Post-Multifix OPTIMIX in detail:

 • De meerwaarde is gekoppeld aan de evolutie van drie investeringsprofielen: een dynamisch ("Equity"), een neutraal ("Balanced"), en een defensief ("Currency").
 • Op de vervaldag:
  • De evolutie van de 3 profielen wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde.
  • De meerwaarde is gelijk aan 70% van de beste evolutie, met een minimum van 5%*.

* Meerwaarde op vervaldag uitgedrukt in procent van de initiële netto-inventariswaarde. Actuarieel rendement van de minimale meerwaarde = 0,68%.

 AandelenObligatiesDeviezen
Dynamisch ("Equity")50%25%25%
Neutraal ("Balanced")25%50%25%
Defensief ("Currency")25%25%50%

Meer informatie over de samenstelling van de investeringsprofielen vindt u in de rubriek "Beleggingsbeleid van het compartiment" van de vereenvoudigde prospectus.

Hoe beleggen om in een onzekere economische context rendement te halen?
Ondanks de positieve signalen blijft het onzeker of de markten zich zullen herstellen. Het is koffiedik kijken hoe de rentevoeten op lange termijn zullen evolueren. Moet je dan voor aandelen gaan, voor obligaties of voor deviezen? Wat is de beste keuze? Kies niet. Beleg in Post-Multifix OPTIMIX, dat het voor de markt meest geschikte investeringsprofiel zal selecteren.

Hoe kan Post-Multifix OPTIMIX vandaag al inspelen op de evolutie van morgen?
Zoals de naam al zegt, is Post-Multifix OPTIMIX een mix van drie investeringsprofielen: een dynamisch (“Equity”), een neutraal (“Balanced”) en een defensief (“Currency”) profiel. Om op de vervaldag uw meerwaarde te berekenen, wordt enkel het beste van de drie weerhouden. Zo bent u zeker dat u het beste rendement haalt. Hoe? Post-Multifix OPTIMIX laat u van de marktmogelijkheden profiteren zonder risico op kapitaalverlies. Indien de aandelen stijgen, profiteert u daarvan. Indien niet, dan kunt u profiteren van de evolutie van de obligaties of de deviezen. Uw meerwaarde zal hoe dan ook 70% bedragen van het investeringsprofiel dat het meeste heeft opgebracht, met een mimum van 5%*.

En mijn kapitaal?
Uw oorspronkelijke kapitaal** is 100% beschermd op de vervaldag. Hoe de markt ook evolueert.

* Meerwaarde op vervaldag uitgedrukt in procent van de initiële netto-inventariswaarde. Actuarieel rendement van de minimale meerwaarde = 0,68%.
** Exclusief instapkosten.

Nuttige info:

Evolutiefiche
Vereenvoudigde prospectus
Prospectus van de uitgifte
Periodiek rapport van de Bevek
Kennisfiche
 

 

 

Beleggersprofiel

Type investering: Post-Multifix OPTIMIX is een compartiment van POST-FIX FUND, Bevek (NV) naar Belgisch recht in de categorie « financiële instrumenten en liquide middelen».

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Bevek POST-FIX FUND