(U bent niet aangemeld)

Het 1ste jaar

 • U ontvangt een vast dividend4 van 5% op het totale oorspronkelijke kapitaal3, hetzij 25€4/deelbewijs.
 • U ontvangt de helft van het oorspronkelijk kapitaal2.
   

De 5 volgende jaren

 • De 5 mogelijke variabele dividenden4 worden berekend op de andere helft van het oorspronkelijke kapitaal2. De waarde ervan wordt elk jaar als volgt bepaald:
  • De individuele evolutie van de 20 aandelen5 van de korf wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde.
  • Is de evolutie positief of gelijk aan nul, dan wordt ze automatisch vervangen door 6%.
  • Een negatieve evolutie wordt verhoogd met 6% ten opzichte van haar werkelijke waarde.
  • De waarde van het mogelijke dividend4 is gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden prestaties. Het ligt dus tussen 0 en 6%.

Op vervaldag

 • U ontvangt de andere helft van het oorspronkelijke kapitaal2.

1 De ene helft van het oorspronkelijke kapitaal (exclusief kosten en taksen), hetzij 250€/deelbewijs, is 100% beschermd op de tussentijdse vervaldag (na 1 jaar), de andere helft van het oorspronkelijke kapitaal (exclusief kosten en taksen), hetzij 250€/ deelbewijs, is 100% beschermd op de eindvervaldag (na 6 jaar).
2 De helft van het oorspronkelijke kapitaal (exclusief kosten en taksen) = 250€/deelbewijs.
3 Het totale oorspronkelijke kapitaal (exclusief kosten en taksen) = 500€/deelbewijs.
4 Onderworpen aan 27% roerende voorheffing.
5 Aandelenkorf: zie Technische gegevens.