(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 30/07/2011, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Post-Multifix MIX

Investeren op korte en lange termijn tegelijk  

 

Investeren op korte en lange termijn tegelijk? Nu helemaal mogelijk met Post-Multifix MIX.

Sterke punten:

  • Oorspronkelijk kapitaal 100% beschermd1
  • Terugbetaling van de helft van het oorspronkelijke kapitaal2 na 1 jaar, de andere helft na 6 jaar
  • 1 vast dividend4 van 5% op het totale oorspronkelijke kapitaal3
  • 5 variabele dividenden4 tussen 0 en 6% op de helft van het oorspronkelijk kapitaal2
  • Gratis beheer in Effectendepot
  • Inschrijven mogelijk vanaf 500€5

Post-Multifix MIX in detail:

Het 1ste jaar

 • U ontvangt een vast dividend4 van 5% op het totale oorspronkelijke kapitaal3, hetzij 25€4/deelbewijs.
 • U ontvangt de helft van het oorspronkelijk kapitaal2.
   

De 5 volgende jaren

 • De 5 mogelijke variabele dividenden4 worden berekend op de andere helft van het oorspronkelijke kapitaal2. De waarde ervan wordt elk jaar als volgt bepaald:
  • De individuele evolutie van de 20 aandelen5 van de korf wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde.
  • Is de evolutie positief of gelijk aan nul, dan wordt ze automatisch vervangen door 6%.
  • Een negatieve evolutie wordt verhoogd met 6% ten opzichte van haar werkelijke waarde.
  • De waarde van het mogelijke dividend4 is gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden prestaties. Het ligt dus tussen 0 en 6%.

Op vervaldag

 • U ontvangt de andere helft van het oorspronkelijke kapitaal2.

1 De ene helft van het oorspronkelijke kapitaal (exclusief kosten en taksen), hetzij 250€/deelbewijs, is 100% beschermd op de tussentijdse vervaldag (na 1 jaar), de andere helft van het oorspronkelijke kapitaal (exclusief kosten en taksen), hetzij 250€/ deelbewijs, is 100% beschermd op de eindvervaldag (na 6 jaar).
2 De helft van het oorspronkelijke kapitaal (exclusief kosten en taksen) = 250€/deelbewijs.
3 Het totale oorspronkelijke kapitaal (exclusief kosten en taksen) = 500€/deelbewijs.
4 Onderworpen aan 27% roerende voorheffing.
5 Aandelenkorf: zie Technische gegevens.

Investeren op korte en lange termijn tegelijk, hoe is dat mogelijk?
Heel eenvoudig: met Post-Multifix MIX krijgt u de helft van uw oorspronkelijke kapitaal2 na 1 jaar terug, de andere helft2 na 6 jaar. Waarom dat voordelig is? Na het 1ste jaar krijgt u een vast dividend4 uitgekeerd van liefst 5%, berekend over het totale kapitaal3. Dat vertegenwoordigt 25€4/deelbewijs. En de andere helft2? Die profiteert de rest van de looptijd van het mechanisme zodat u ook op dit bedrag elk jaar kans maakt op een mogelijk dividend.

Is er een risico voor mijn kapitaal?
Uw oorspronkelijke kapitaal is 100% beschermd1. De ene helft na 1 jaar, de andere na 6 jaar2.

1 De ene helft van het oorspronkelijke kapitaal (exclusief kosten en taksen), hetzij 250€/deelbewijs, is 100% beschermd op de tussentijdse vervaldag (na 1 jaar), de andere helft van het oorspronkelijke kapitaal (exclusief kosten en taksen), hetzij 250€/ deelbewijs, is 100% beschermd op de eindvervaldag (na 6 jaar).
2 De helft van het oorspronkelijke kapitaal (exclusief kosten en taksen) = 250€/deelbewijs.
3 Het totale oorspronkelijke kapitaal (exclusief kosten en taksen) = 500€/deelbewijs.
4 Onderworpen aan 27% roerende voorheffing.
5 Aandelenkorf: zie Technische gegevens.

Nuttige info:

Evolutiefiche
Vereenvoudigde prospectus
Prospectus van de uitgifte
Periodiek rapport van de Bevek
Kennisfiche

 

  Beleggersprofiel

Type investering: Bevek (NV) naar Belgisch recht in de categorie “financiële instrumenten en liquide middelen”. 

1 De ene helft van het oorspronkelijke kapitaal (exclusief kosten en taksen), hetzij 250€/deelbewijs, is 100% beschermd op de tussentijdse vervaldag (na 1 jaar), de andere helft van het oorspronkelijke kapitaal (exclusief kosten en taksen), hetzij 250€/ deelbewijs, is 100% beschermd op de eindvervaldag (na 6 jaar).
2 De helft van het oorspronkelijke kapitaal (exclusief kosten en taksen) = 250€/deelbewijs.
3 Het totale oorspronkelijke kapitaal (exclusief kosten en taksen) = 500€/deelbewijs.
4 Onderworpen aan 27% roerende voorheffing.
5 Aandelenkorf: zie Technische gegevens.

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Bevek POST-FIX FUND