(U bent niet aangemeld)

Elk jaar wordt de waarde van het dividend1 als volgt bepaald:

  • De individuele evolutie van de 20 aandelen2 van de korf wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde.
  • Is de evolutie positief of gelijk aan nul, dan wordt ze automatisch vervangen door 7%.
  • Een negatieve evolutie wordt verhoogd met 7% ten opzichte van haar werkelijke waarde.
  • De waarde van het dividend1 is gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden prestaties, met een minimum van 1%. Het loopt dus op van minimaal 1% tot maximaal 7%.

1 Onderworpen aan 27% roerende voorheffing. 
2 Aandelenkorf: zie Technische gegevens.