(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 03/09/2011, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

POST-MULTIFIX LIFT 3

Een investering met "lifteffect" 

 

Sterke punten:

  • Oorspronkelijk kapitaal  100% beschermd op vervaldag
  • 6 dividenden  tussen 1 en 7% in functie van de evolutie van een aandelenkorf
  • Gratis beheer in Effectendepot 

Kenmerken:

  • Compartiment van bevek naar Belgisch recht in de categorie "financiële instrumenten en liquide middelen".
  • Looptijd van de investering 6 jaar (vervaldag op 02/10/2017)
  • Inschrijven mogelijk vanaf 500€  

Post-Multifix LIFT 3 in detail:

Elk jaar wordt de waarde van het dividend1 als volgt bepaald:

  • De individuele evolutie van de 20 aandelen2 van de korf wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde.
  • Is de evolutie positief of gelijk aan nul, dan wordt ze automatisch vervangen door 7%.
  • Een negatieve evolutie wordt verhoogd met 7% ten opzichte van haar werkelijke waarde.
  • De waarde van het dividend1 is gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden prestaties, met een minimum van 1%. Het loopt dus op van minimaal 1% tot maximaal 7%.

1 Onderworpen aan 27% roerende voorheffing. 
2 Aandelenkorf: zie Technische gegevens.

Waarom investeren in Post-Multifix LIFT 3?
Eerst en vooral omdat uw oorspronkelijke kapitaal1 100% beschermd is op vervaldatum. En ten tweede omdat u een dubbel voordeel geniet: enerzijds strijkt u elk jaar een dividend2 van minimaal 1% op en anderzijds profiteert u van een voordelig mechanisme indien de aandelen3 lichtjes zouden dalen. Op die manier kan uw jaarlijks dividend tot 7% oplopen.

Waarom is deze investering voordelig wanneer de aandelen dalen?
Het mechanisme van Post-Multifix LIFT 3 topt de evolutie van de aandelen af op 7%, maar verhoogt tegelijkertijd de negatief geëvolueerde aandelen met 7%. Dat is het fameuze “lifteffect”. Een effect dat voordelig uitpakt mochten de aandelen lichtjes dalen...

1 Exclusief instapkosten.
2 Onderworpen aan 27% roerende voorheffing.
3 Aandelenkorf: zie Technische gegevens
 

Nuttige info:

Evolutiefiche
Vereenvoudigde prospectus
Prospectus van de uitgifte
Periodiek rapport van de Bevek
Kennisfiche

 

  Beleggersprofiel

Type investering: Bevek (NV) naar Belgisch recht in de categorie “financiële instrumenten en liquide middelen”.

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 
 

 

Afdrukken

 Naar Bevek POST-FIX FUND