(U bent niet aangemeld)

Het eerste dividend

  • U ontvangt hoe dan ook een dividend1 van 3%.

De 5 volgende mogelijke variabele dividenden1

  • Elk jaar wordt de waarde van het mogelijke dividend1 als volgt bepaald:
    - de individuele evolutie van de 20 aandelen3 van de korf wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde.
    - is de evolutie positief of gelijk aan nul, dat wordt ze automatisch vervangen door 6%.
    - een negatieve evolutie wordt verhoogd met 6% ten opzichte van haar werkelijke waarde.
    - de waarde van het dividend1 is gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden prestaties. Het ligt dus tussen 0 en 6% !