(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 28/08/2010, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

POST-MULTIFIX LIFT 2

Een investering met lifteffect  

Als het erom gaat rendement te halen, is een beetje hulp altijd welkom. En helpen, dat is precies wat Post-Multifix LIFT 2 doet!

Sterke punten:

  • U ontvangt hoe dan ook een dividend1 van 3% het eerste jaar
  • Uw geïnvesteerde kapitaal2 is 100% beschermd op vervaldag
  • Gratis bewaring en beheer in Effectendepot

Post-Multifix LIFT 2 in detail:

Het eerste dividend

 • U ontvangt hoe dan ook een dividend1 van 3%.

De 5 volgende mogelijke variabele dividenden1

 • Elk jaar wordt de waarde van het mogelijke dividend1 als volgt bepaald:
  - de individuele evolutie van de 20 aandelen3 van de korf wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde.
  - is de evolutie positief of gelijk aan nul, dat wordt ze automatisch vervangen door 6%.
  - een negatieve evolutie wordt verhoogd met 6% ten opzichte van haar werkelijke waarde.
  - de waarde van het dividend1 is gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden prestaties. Het ligt dus tussen 0 en 6% !
 • Uw geïnvesteerde kapitaal2 is 100% beschermd op vervaldag.
 • Lifteffect: deze investering verhoogt de waarde van de negatief geëvolueerde aandelen3 van de korf met 6%.
 • U kunt elk jaar van de opbrengst van uw investering profiteren:
  - 1ste vast dividend1 van 3%.
  - 5 mogelijke variabele dividenden1 tussen 0 en 6%4.
 • Gratis bewaring en beheer in Effectendepot.
 • Lage instapdrempel: inschrijven mogelijk vanaf 500€2.
 • Waarom investeren in Post-Multifix LIFT 2?
  Eerst en vooral omdat u het eerste jaar een vast dividend1 van 3% opstrijkt, wat er ook moge gebeuren. En ten tweede omdat u profiteert van een voordelig mechanisme wanneer de aandelen lichtjes zouden dalen.
 • Kan ik zelfs wanneer de aandelen dalen een dividend opstrijken?
  Jazeker ! Het mechanisme van Post-Multifix LIFT 2 verhoogt de aandelen die negatief geëvolueerd zijn met 6%. Dat is de essentie van het fameuze “lifteffect” van Post-Multifix LIFT 2. Indien het verhogen van de negatief geëvolueerde aandelen geen positieve eindwaarde voor de gehele aandelenkorf zou opleveren, dan wordt er voor dat jaar geen dividend uitgekeerd.
 • Welk risico loopt mijn kapitaal?
  Uw oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal2 is 100% beschermd op de vervaldag. Mocht u vroegtijdig willen uitstappen, dan worden uw Post-Multifix LIFT 2 deelbewijzen verkocht aan de inventariswaarde van het moment. In dat geval worden er ook uitstapkosten (1%) aangerekend.

Nuttige info:

Evolutiefiche
Vereenvoudigde prospectus
Prospectus van de uitgifte
Periodiek rapport van de Bevek
Kennisfiche

 

  Beleggersprofiel

Type investering: Bevek (NV) naar Belgisch recht in de categorie “financiële instrumenten en liquide middelen”.

1 Onderworpen aan 27% roerende voorheffing.
2 Exclusief kosten en taksen.
3 Aandelenkorf: zie Technische gegevens.
4 De mogelijke dividenden variëren in functie van de evolutie van een korf met 20 aandelen.

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Bevek POST-FIX FUND