(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 01/03/2016, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

POST-MULTIFIX LIFT

Met een flinke zet kan je heel hoog gaan  

Het is logisch dat u gezien de huidige marktsituatie bescherming wilt voor uw geld. Maar dit wil niet zeggen dat u moet inboeten aan rendement. Post-Multifix LIFT geeft uw geld het zetje dat het nodig heeft.

Sterke punten:

  • Uw geïnvesteerd kapitaal1 is 100% beschermd op vervaldag
  • Het 1ste dividend2 ligt vast op 6% en is niet gekoppeld aan de beursevolutie
  • U kunt al inschrijven vanaf 500€1

Post-Multifix LIFT in detail:

1ste dividend

 • U ontvangt hoe dan ook een dividend2 van 6%.

De 5 volgende variabele potentiële dividenden

 • Elk jaar wordt de waarde van het dividend2 als volgt bepaald:
  - de individuele evolutie van de 20 aandelen3 van de korf wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde.
  - is de evolutie positief of gelijk aan nul, dan wordt ze vastgelegd op 8%.
  - een negatieve evolutie wordt verhoogd met 8% ten opzichte van haar werkelijke waarde.
  - de waarde van het dividend2 is gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden prestaties. Het dividend ligt dus tussen 0 en 8%4 !
 • Uw geïnvesteerd kapitaal1 is 100% beschermd op vervaldag.
 • Het 1ste dividend2 ligt vast op 6% en is niet gekoppeld aan de beursevolutie.
 • Voor de 5 volgende variabele potentiële dividenden2 is de kans op een positieve evolutie van de aandelenkorf groter, aangezien de eerste berekening pas na twee jaar gebeurt.
 • Gratis bewaring en beheer in Effectendepot.
 • U kunt al inschrijven vanaf 500€1.

Nuttige info:

Evolutiefiche
Vereenvoudigde prospectus
Prospectus van de uitgifte
Periodiek rapport van de Bevek
Kennisfiche

 

  Beleggersprofiel

Type investering: Bevek (NV) naar Belgisch recht in de categorie “financiële instrumenten en liquide middelen”.

1 Exclusief kosten en taksen.
2 Onderworpen aan 27% roerende voorheffing.
3 Aandelenkorf: zie Technische gegevens.
4 Dit maximumpercentage wordt bereikt in het geval dal alle aandelen in de korf niet in negatieve zin evolueerden.

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Bevek POST-FIX FUND