(U bent niet aangemeld)

Dankzij de uitbetaling van 6 dividenden kunt u van de opbrengst van uw investering profiteren zonder op de vervaldag te hoeven wachten.

Voor Post-Multifix DIRECT geldt het volgende:

  • U ontvangt hoe dan ook een dividend van minstens 1%*
  • U krijgt een dividend uitgekeerd dat tot maximaal 6%* kan oplopen, afhankelijk van de evolutie van een aandelenkorf**:
    • Om de waarde van het dividend te berekenen, wordt op het einde van elke observatieperiode de individuele evolutie van de 20 aandelen** van de korf berekend ten opzichte van hun startwaarde
    • De evolutie van de korf is gelijk aan het gemiddelde van de individuele evoluties, afgetopt op 6%
    • Het dividend** is gelijk aan de evolutie van de korf met een minimum van 1%. Het kan dus oplopen van minimaal 1% tot maximaal 6%

* Dividend uitgedrukt in percentage van de oorspronkelijke nettoinventariswaarde (voor kosten en taksen); onderworpen aan 27% roerende voorheffing.
** Aandelenkorf + selectiecriteria: zie vereenvoudigde prospectus.