(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 07/09/2012, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

POST-MULTIFIX DIRECT

  

Geïnteresseerd?

Dankzij de 6 dividenden van Post-Multifix DIRECT hoeft u geen jaren te wachten om de vruchten van uw investering te plukken!

Sterke punten:

 • U hoeft geen jaren op uw opbrengst te wachten
 • 6 dividenden tussen 1% en 6% afhankelijk van de evolutie van een aandelenkorf 
 • Oorspronkelijk kapitaal 100% beschermd op vervaldag 
 • Gratis bewaring en beheer in Effectendepot

Kenmerken:

 • Post-Multifix DIRECT is een compartiment van Post-Fix Fund, Bevek naar Belgisch recht in de categorie « financiële instrumenten en liquide middelen»
 • Looptijd: 6,5 jaar (vervaldag op 01/04/2019)
 • Inschrijven mogelijk vanaf 500€ 

Post-Multifix DIRECT in detail:

Dankzij de uitbetaling van 6 dividenden kunt u van de opbrengst van uw investering profiteren zonder op de vervaldag te hoeven wachten.

Voor Post-Multifix DIRECT geldt het volgende:

 • U ontvangt hoe dan ook een dividend van minstens 1%*
 • U krijgt een dividend uitgekeerd dat tot maximaal 6%* kan oplopen, afhankelijk van de evolutie van een aandelenkorf**:
  • Om de waarde van het dividend te berekenen, wordt op het einde van elke observatieperiode de individuele evolutie van de 20 aandelen** van de korf berekend ten opzichte van hun startwaarde
  • De evolutie van de korf is gelijk aan het gemiddelde van de individuele evoluties, afgetopt op 6%
  • Het dividend** is gelijk aan de evolutie van de korf met een minimum van 1%. Het kan dus oplopen van minimaal 1% tot maximaal 6%

* Dividend uitgedrukt in percentage van de oorspronkelijke nettoinventariswaarde (voor kosten en taksen); onderworpen aan 27% roerende voorheffing.
** Aandelenkorf + selectiecriteria: zie vereenvoudigde prospectus.

Is het wel verstandig om nu van het potentieel van de beurs te willen profiteren?
In deze troebele economische tijden is het moeilijk kiezen tussen hoge, maar onzekere winstkansen op de beurs en beleggingen met een vaste, maar vrij lage rentevoet. In het eerste geval bestaat de kans dat de opbrengst nul is, in het tweede dat je met een lage rentevoet blijft zitten wanneer de markten heropleven.

Hoe lost Post-Multifix DIRECT dit dilemma op?
Het dividend** dat u met Post-Multifix DIRECT opstrijkt, bedraagt minstens 1%, wat er ook gebeurt. Terwijl het tot 6% kan oplopen afhankelijk van de evolutie van de aandelenkorf***. U profiteert dus van het potentieel van de beurs en geniet tegelijkertijd van een minimumopbrengst. Bovendien weet u dat uw oorspronkelijk kapitaal* op de vervaldag 100% beschermd is.

Moet ik zelf instaan voor het beheer?
Neen. Uw investering wordt beheerd en bewaard in een Effectendepot van bpost bank. Uw dividenden worden automatisch op uw rekening gestort. Hetzelfde geldt voor uw geïnvesteerd kapitaal* op de vervaldag van uw investering.

* Exclusief kosten: 2% instapkosten, 0% uitstapkosten (1% ten voordele van het compartiment vóór de vervaldag).
** Dividend uitgedrukt in percentage van de oorspronkelijke nettoinventariswaarde (voor kosten en taksen); onderworpen aan 27% roerende voorheffing.
*** Aandelenkorf + selectiecriteria: zie vereenvoudigde prospectus.

Nuttige info:

Evolutiefiche
Vereenvoudigde prospectus
Prospectus van de uitgifte
Periodiek rapport van de Bevek
Kennisfiche
 

 

 

Beleggersprofiel

Type investering: Post-Multifix DIRECT is een compartiment van POST-FIX FUND, Bevek (NV) naar Belgisch recht in de categorie « financiële instrumenten en liquide middelen».

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Bevek POST-FIX FUND