(U bent niet aangemeld)

Het 1ste dividend

 • U ontvangt hoe dan ook een dividend1 van 4%.

De 5 volgende mogelijke dividenden

 • Elk jaar, om de waarde van het mogelijke dividend1 te bepalen, wordt de individuele evolutie van de 20 aandelen3 van de korf berekend ten opzichte van hun startwaarde.
 • Is de evolutie positief of gelijk aan nul, dan wordt ze vastgelegd op 7% voor het 2de dividend, 8% voor het 3de dividend, 9% voor het 4de dividend, 10% voor het 5de dividend en 11% voor het 6de dividend.
 • Een negatieve evolutie behoudt haar werkelijke waarde.
 • De waarde van het dividend1 is gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden prestaties. De waarde kan oplopen van 0 tot:
  - 7% voor het 2de dividend.
  - 8% voor het 3de dividend.
  - 9% voor het 4de dividend.
  - 10% voor het 5de dividend.
  - 11% voor het 6de dividend.