(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 06/02/2010, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Post-Multifix CRESCENDO

Voor één keer zult u blij zijn dat de tijd vliegt  

Wanneer de tijd van bij de start tot op de einddatum in het voordeel van uw investering speelt, dan lacht de toekomst u toe.

Sterke punten:

  • U profiteert al het 1e jaar van een dividend1 van 4%
  • En voor de 5 volgende mogelijke variabele dividenden1 kunt u jaar na jaar meer ontvangen: van 0 tot respectievelijk maximaal 7, 8, 9, 10, 11%!
  • Uw oorspronkelijk geïnvesteerd kapitaal2 is 100% beschermd op vervaldag

Post-Multifix CRESCENDO in detail:

Het 1ste dividend

 • U ontvangt hoe dan ook een dividend1 van 4%.

De 5 volgende mogelijke dividenden

 • Elk jaar, om de waarde van het mogelijke dividend1 te bepalen, wordt de individuele evolutie van de 20 aandelen3 van de korf berekend ten opzichte van hun startwaarde.
 • Is de evolutie positief of gelijk aan nul, dan wordt ze vastgelegd op 7% voor het 2de dividend, 8% voor het 3de dividend, 9% voor het 4de dividend, 10% voor het 5de dividend en 11% voor het 6de dividend.
 • Een negatieve evolutie behoudt haar werkelijke waarde.
 • De waarde van het dividend1 is gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden prestaties. De waarde kan oplopen van 0 tot:
  - 7% voor het 2de dividend.
  - 8% voor het 3de dividend.
  - 9% voor het 4de dividend.
  - 10% voor het 5de dividend.
  - 11% voor het 6de dividend.
 • U kunt jaar na jaar van uw investering profiteren:
  - 1ste vast dividend1 van 4%.
  - 5 mogelijke variabele dividenden1.
 • De maximumwaarde van de dividenden1 stijgt elk jaar.
 • Uw oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal2 is 100% beschermd op vervaldag.
 • De korf bevat kwaliteitsaandelen van maatschappelijk verantwoordelijke bedrijven.
 • Gratis bewaring en beheer in Effectendepot.
 • Lage instapdrempel: u kunt al inschrijven vanaf 500€2.

Nuttige info:

Evolutiefiche
Vereenvoudigde prospectus
Prospectus van de uitgifte
Periodiek rapport van de Bevek
Kennisfiche

 

  Beleggersprofiel

Type investering: Bevek (NV) naar Belgisch recht in de categorie “financiële instrumenten en liquide middelen”.

1 Onderworpen aan 27% roerende voorheffing.
2 Exclusief kosten en taksen.
3 Aandelenkorf: zie technische gegevens.

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Bevek POST-FIX FUND