(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 11/06/2011, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Post-Multifix CONTROL 6

Een gecontroleerde index, een versterkte meerwaarde 

 

Profiteren van de deskundigheid van en de onafgebroken controle door een team financiële experts, terwijl uw oorspronkelijk geïnvesteerd kapitaal 100% beschermd1 is ... Lijkt interessant niet? En met Post-Multifix CONTROL 6 is het ook mogelijk.

Uw voordelen:

 • Potentiële meerwaarde1 gelijk aan 75% van de evolutie van de SIGMA SRI World Index V10 Price Return-EUR
 • Uw oorspronkelijk kapitaal is 100% beschermd1 op vervaldag
 • Een eenvoudig mechanisme

   

Post-Multifix CONTROL 6 in detail:

Wanneer u in Post-Multifix CONTROL 6 investeert, kunt u gebruikmaken van de deskundigheid van financiële experts via de index Sigma SRI World Index V10 Price Return-EUR. Dankzij deze index profiteert u niet alleen van een professionele selectie uit de hoogst genoteerde internationale aandelen, maar ook van een dubbel controlesysteem. Enerzijds wordt het groeipotentieel van deze index elk trimester gecontroleerd: de aandelen die minder performant zijn geworden, worden vervangen door andere, beloftevollere aandelen. Anderzijds wordt er een risicocontrole uitgevoerd om snel te kunnen reageren op de beursevoluties. Die controle biedt de mogelijkheid om de gevolgen van een beursdaling te beperken en beter gebruik te maken van de beursstijgingen1. Uw investering profiteert dus van het actieve beheer van een index die op de voet wordt gevolgd en voortdurend wordt herzien om een maximaal potentieel te kunnen bieden.

 • Op de vervaldag wordt de index Sigma SRI World Index V10 Price Return-EUR vergeleken met zijn startwaarde.
 • De mogelijke meerwaarde is gelijk aan 75% van de evolutie van deze index.
 • Uw oorspronkelijke kapitaal1 is 100% beschermd op vervaldag.
 • Een eenvoudig mechanisme.
 • Een actief beheer.
 • Gratis bewaring in Effectendepot.
 • Lage instapdrempel: inschrijven vanaf € 5001.

1 Exclusief kosten en taksen 

En quoi Post-Multifix CONTROL 6 est-il si intéressant ?
Les actions qui composent le panier de l'indice Sigma SRI World Index V10 Price Return-EUR sont sélectionnées parmi celles du MSCI World Index. Comme il s'agit d'un indice mondial (avec la plus grande couverture géographique), vous bénéficiez du plus large choix d'actions internationales. De plus, cet indice bénéficie d'une gestion active : sa composition est constamment contrôlée afin d'obtenir une performance maximale.

En quoi consiste ce contrôle ?
Chaque trimestre, le potentiel des actions est analysé : celles devenues moins performantes sont remplacées par d'autres actions plus prometteuses.

Pourquoi lier son investissement à cet indice ?
Parce que de cette manière, vous profitez pleinement des opportunités qu'offre le marché, sans avoir à suivre les évolutions. Cette gestion exige beaucoup de moyens, de compétences et de temps. Ce sont les spécialistes de l'indice qui s'en chargent.

Y a-t-il un risque pour mon capital ?
Votre capital initial1 est protégé à 100% à l'échéance. Si vous deviez sortir avant celle-ci, vos parts seraient vendues à la valeur d'inventaire du moment et des frais de sortie (1%) vous seraient comptés.

1 Exclusief kosten en taksen.

Nuttige info:

Evolutiefiche
Vereenvoudigde prospectus
Prospectus van de uitgifte
Periodiek rapport van de Bevek
Kennisfiche

 

  Beleggersprofiel

Type investering: Bevek (NV) naar Belgisch recht in de categorie “financiële instrumenten en liquide middelen”.

1 Op vervaldag, exclusief kosten en taksen.

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Bevek POST-FIX FUND